ARZŽ UDRUŽENJE

ARZŽ UDRUŽENJE

ARZŽ UDRUŽENJE

Orange fitnes klub je takodje i osnivač Asocijacije za Rekreaciju i Zdravlje Žena Srbije koja saradjuje sa Italijanskom Fitnes Federacijom i drugim evropskim i svetskim udruženjima