Ana Sekulić

Biography

Ana Sekulić, osnivač i direktor kluba. Od 2009. počasni član asocijacije IHRSA (International Health, Recquet and Sportsclub Association), a time i prvi predstavnik jugoistočne Evrope u tom udruženju.

Osnivač Asocijacije za rekreaciju i zdravlje žena.

Ana Sekulić

 • Specializedin:
 • Experience: 15 god
 • Email: orangezone@sbb.rs
 • Phone:

Skill

 • Personalini tener
  100%
 • Fitness trener
  100%
 • Redukcija telesne težine
  100%

Qualification

Ana Sekulić, osnivač i direktor kluba. Od 2009. počasni član asocijacije IHRSA (International Health, Recquet and Sportsclub Association), a time i prvi predstavnik jugoistočne Evrope u tom udruženju.

Currently Teaching