Ana Sekulić

Biography

Ana Sekulic, osnivac i direktor kluba. Od 2009. počasni član asocijacije IHRSA (International Health, Recquet and Sportsclub Association), a time i prvi predstavnik jugoistočne Evrope u tom udruženju.

Osnivač Asocijacije za Rekreaciju i Zdravlje Zena.

Ana Sekulić

 • Specijalizovna za:
 • God. iskustva:10 god
 • Email: orangezone@sbb.rs
 • Tel:0354645768

Veštine

 • Personalini tener
  100%
 • Fitness trener
  100%
 • Redukcija telesne težine
  100%

Kvalifikacije

Ana Sekulic, osnivac i direktor kluba. Od 2009. počasni član asocijacije IHRSA (International Health, Recquet and Sportsclub Association), a time i prvi predstavnik jugoistočne Evrope u tom udruženju

TRENUTNO OBUČAVAVA NA: